Toimi Olkku - Football referee

Euro 1968 qualifiers
PolandBelgium1967-05-213 - 1
European Cup2 1965 - 1966
2nd roundMagdeburg SCSion1965-11-178 - 1