Marcel Slawick - Football referee

Olympic Games 1928
1st roundTurkey OTEgypt OT1928-05-281 - 7
friendly
SwitzerlandNetherlands1925-04-194 - 1
AustriaSweden1924-11-091 - 1
Olympic Games 1924
gold medalSwitzerland OTUruguay OT1924-06-090 - 3
2nd roundSwitzerland OTCzechoslovakia OT1924-05-301 - 0
1st roundItaly OTSpain OT1924-05-251 - 0