Hugo Meisl - Football referee

Olympic Games 1912
1st roundItaly OTFinland OT1912-06-292 - 3
friendly
SwedenEngland1923-05-212 - 4
SwitzerlandNetherlands1922-11-195 - 0
NetherlandsDenmark1922-04-172 - 0
HungaryGermany1912-04-144 - 4
GermanyHungary1911-12-171 - 4
HungaryItaly1910-05-266 - 1
HungaryEngland1909-05-312 - 8
HungaryGermany1909-04-043 - 3
HungaryAustria1908-06-100 - 7
HungaryEngland1908-06-100 - 7
AustriaHungary1907-05-053 - 1