Abdelkarim Ziani - Football referee

Olympic Games 1972
1st stageDenmark OTIran OT1972-08-294 - 0